073-2651444

הרשמה לניוזלטר

תקנון אתר

הסכם זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד .
תנאים לעסקה והסכם הזמנ ה
הסכם זה נערך בין החברה הגיאוגרפית בע"מ ()" , כתובת -הברזל 21 א' רמת החייל תל אביב,
ח.פ 514657956- (להלן – "החברה") לבין הלקוח.
אישור ההזמנה ע"י הלקוח מהווה גם אישור להסכם זה .
אישור סופי לעסקה יינתן בתוך 48 שעות ממועד ההזמנה ולאחר קבלת אישור מספקי השירותים
השונים, במקרה של שינוי ברכיב כלשהו בהזמנה, תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה .
דמי ביטול עסקה לאחר ביצוע ההזמנה הינם 100% , אלא אם תנאי הספקים יאפשרו אחרת
כמצויין בסיכום ההזמנה שנשלח אליכם .
עד קבלתו של הסכם זה חתום על ידי המזמין, ההזמנה אינה בתוקף ואינה מחייבת את החברה. הינך
מצהיר כי קראת והבנת את כל תנאי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בהסכם זה ותנאים אלה
מקובלים עליך, הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים .
החברה מזמינה את שירותי התיירות בחבילות מספקי שירות שונים.
החברה מתחייבת לביצוע ההזמנה במיומנות וע"פ פרטי החבילה ההזמנה שהועברו ע"י הלקוח
לחברה מבעוד מועד. יחד עם זאת ביצוע השירותים בפועל הינו באחריות ספקי השירותים, קרי
טיסות, מלונות, כרטיסים. החברה לא תהיה אחראית לשיבושים או תקלות בלתי צפויות שאינן
בשליטתה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש .
הסכם זה מהווה את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם. ההסכם ייכנס
לתוקף ויחייב את הצדדים, רק בהתקיים שני תנאים שלהלן:
1 .אם יתקבל אישור אצל החברה מאת הספקי ם
2 .אם התקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי ו/או תשלום מלא בהעברה בנקאית על ביצוע התשלום
עבור העסקה ע"ש המזמין.
עסקה תהא מאושרת רק בהישלח חשבונית ו/או קבלה. בחתימתו על הסכם זה מתחייב המזמין ו/או
הנוסע בפועל כי בכל מקרה בו יבקש לבצע שינוי בשירותי התיירות שהוזמנו מכל סיבה שהיא יהא
המזמין ו/או הנוסע מחוייב לשלם לחברה דמי שינוי או ביטול. ידוע כי דמי השינוי או הביטול משתנים
מספק לספק ומיעד ליעד. לעיתים דמי השינוי או הביטול הם חלקיים ולעיתים הם מלאים ולא תשמע
כל טענה בהקשר זה .
הינה סוכנות Global Sport – ו Live Events החברה הגיאוגרפית בע"מ המתפעלת את האתרים
נסיעות, המזמינה עבורכם שירותים המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות בתי מלון, חברות
התעופה, ספקי כרטיסי כניסה לאירועים, וחברות ההשכרה )להלן: "הספק/ים"( בכפוף לזמינותם
ובהתאם למידע הנמסר מהספק. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת
אישור מחברתנו. באחריות הלקוח ו/או הנוסע לבדוק את התאמת השוברים והאישורים, לרבות
תאריכי ושעות טיסה, תאריכי האירוע, סוג הכרטיסים לאירוע, איות שמות הנוסעים, מספר
הנוסעים והתאמת סיווג החדר וסוג המלון המתקבלים מהחברה להזמנתו .
הטיסות: הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו
מהווה חוזה בינך לבין חברת התעופה. הזמנות לכל סוגי הארוחות בטיסות הן בגדר בקשה בלבד
והחברה אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה .
על הנוסע להתייצב בדלפק הטיסה 3 שעות לפני הטיסה בהתאם לדרישת חברות התעופה ומטעמי
ביטחון. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות .

הטיסות מופעלות כטיסות סדירות, לואו קוסט, צ'ארטר וסחר ופרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע
ההזמנה לרבות מועדים, ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה המפעילה. האחריות לשינויים, ביטולים,
אובדן או נזק לכבודה, הינם של חברות התעופה או ספקי השירותים המארגנים ולא של החברה,
המתחייבת להעביר ללקוחות כל מידע שהתקבל אצלה בדבר שינויים, ביטולים או עיכובים תוך זמן
סביר, אך יובהר כי שינויים עשויים לחול גם לאחר עזיבת הנוסע את הארץ .
במקרה חריג של רישום יתר לטיסה ע"י חברת התעופה, ייאלץ הנוסע לטוס בטיסות אחרות.
במקרה זה אחראיות חברות התעופה לעשות כל מאמץ על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמה
לנוסע.
באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא
חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או
תשלום שינוי, לפי חוקי הספק .
תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים למושב בטיסה, אלא יושבים על הוריהם או מלוויהם בטיסה .
המלונות: פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד והחברה אינה מחוייבת בהם כל עוד לא
נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון לרבות קומת החדר ו/או תקינות
המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד.
מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות. בחלק מהיעדים באירופה
נגבה מס עירוני לחדר/לאדם. תשלום זה יגבה מהלקוח במלואו ובאופן ישיר על ידי המלון ביעד ואינו
באחריותה או שליטתה של החברה .
לידיעתך, במקרה של רישום יתר, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר
בתוספת תשלום. דירוג המלונות כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי
ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי
החברה, לקוחים מפרסומי בתי המלון והחברה אינה נושאת בכל אחריות, במידה שחלק מהשירותים
המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה .
שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00 , בלא תלות
בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון
המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע.
למרות קבלת אישור מהספקים על הרישום במלון, תיתכן במצבים חריגים תפוסת יתר וכתוצאה מכך
יועבר הנוסע למלון ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות המירבית למקום שהוזמן. החברה
תעשה ככל הניתן על מנת לסייע ללקוח במידת הצורך לשם קבלת הפתרון המיטבי עבורו.
כרטיסי האירוע: כרטיסי האירוע יתקבלו בארץ או ביעד הנסיעה עד יום האירוע ) כולל(. במקרים
מסוימים, ועפ"י החלטות ההפקה או מארגני האירוע, מודפסים הכרטיסים ומופצים בסמוך למועד
האירוע ולכן לא ניתן לספקם בארץ, והם יסופקו בחו"ל באמצעות משלוח למלון בו שוהה הלקוח,
באיסוף ממשרד כרטיסים מקומי או ככרטיסים אלקטרוניים או ככרטיסי מובייל. מחירי כרטיסים כוללים
תמיד עלויות שילוח, ביטוחים ועמלות סוכנים מקומיים, ועשויים להיות גבוהים מערך הפנים הנקוב על
גבי הכרטיסים. משלוח הכרטיסים לכתובת בארץ או בחו"ל נעשה על ידי דואר רשום ו/או שליח
ומותנה על ידי קבלת הכרטיסים על ידי הלקוח או בא כוחם. משלוחים לדירות או לכתובות פרטיות
בחו"ל מותנים בחתימה לאישור המשלוח ובאחריות הלקוח לקבלת המשלוח בעצמו או על ידי בא
כוחו.
החברה לא תישא באחריות לכרטיסים שיש בגינם אישור מסירה ללקוח או לבא כוחו ואבדו או נגנבו
או נעלמו מכל סיבה שהיא

שעות האירועים השונים עשויות להשתנות בהתאם להחלטות ההפקה ובאחריות הלקוח לוודא מועד
קיום האירוע כמתוכנן. מכירת הכרטיסים, שירותי התיירות והשירותים הנילווים להם נעשית כל עוד
מתוכנן האירוע להתקיים ע"פ התכנון. לא תתקבלנה טענות מצד הלקוח בדבר שינוי שבאחריות
ההפקה ו/או מארגני האירוע.
מקומות ישיבה: אלא אם צוין אחרת, באירועים בהם מסופקים כרטיסי ישיבה מובטחת ישיבה
בזוגות. מעבר לזה – בגדר בקשה בלבד. יחד עם זאת, עקב החלטות חריגות של ההפקות ו/או
מארגני האירועים ו/או מועדוני הספורט, עשויים כרטיסים להתקבל גם בבודדים .
דרכון: באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף ל- 6 )שישה( חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ,
באשרות כניסה )ויזות( מתאימות , וכן לציין בפני החברה אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. הכניסה
למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת.
הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד כולל בדיקת התאמת השמות בין
ההזמנה לדרכון.
קורונה: המאבק בנגיף הקורונה גורם לשינויים בלתי צפויים בכללי הכניסה למדינות השונות,
בהגבלות על קיום אירועים המוניים שונים דוגמת הופעות ומשחקי כדורגל ועל הדרישות הסטנדרטיות
להתנהלות בתוך המדינות השונות. כפועל יוצא מזה, תוכניות הנסיעה לעיתים משתנות, ולפיכך
מתאפשרת גמישות מסויימת בביצוע שינויים וקבלת החזרים במקרה של ביטולים ו/או שינויים.
החברה תאפשר קבלת החזר ו/או ביצוע שינויים בהתאם לכללי הספקים השונים כפי שנמסרו בעת
ביצוע ההזמנה. יובהר בזאת כי לא כל חברות התעופה מאפשרות ביצוע שינויים ללא עלות כספית או
בכל סוגי הכרטיסים, ובאחריות הלקוח לוודא זאת לפני ביצוע הרכישה, ובמידת הצורך ובהתאם
להחלטתו, לשדרג את הכרטיס לכרטיס גמיש או כרטיס הניתן לביטול בתוספת העלות הכרוכה בכך.
באחריות הלקוח לוודא לפני מועד הנסיעה את תנאי הכניסה לכל מדינה ולאירועים השונים, להצטייד
במסמכים הנדרשים, לבצע את הבדיקות הנדרשות ולמלא כל טופס כניסה שנדרש ע"י הרשויות
הרגולטוריות בישראל ובמדינות השונות. החברה לא תישא באחריות ללקוחות שכניסתם למדינה
תידחה או עלייתם למטוס תישלל, בשל אי עמידה בכללי הכניסה ובדרישות השונות שנקבעו לצורך
כניסה למדינות השונות.
יובהר בזאת כי מצבים כמו בידוד, סגרים במדינות השונות והכרזה על מדינות אדומות אינן באחריות
החברה או בשליטתה, ולפיכך יזכו את הלקוח בהחזר כספי או אפשרות לשינוי, אך ורק בהתאם
לתנאי הספקים השונים: הטיסות, המלונות ומפיקי האירועים. יובהר בזאת כי באחריות הלקוח לדאוג
לביטוח מקיף כמפורט בסעיף: ביטוח, וכי החברה לא תישא בעלויות השונות הנגרמות ללקוחות אם
יאובחנו כחיוביים לנגיף הקורונה ותישלל חזרתם לארץ או אם יידרשו לבידוד במדינת היעד.
דמי ביטול: לאחר ביצוע ההזמנה דמי הביטול הינם 100% , אלא אם תנאי הספקים המיוחדים
יאפשרו אחרת כמצויין בסיכום ההזמנה שנשלח אליכם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן. כל הרוכש שירות
מהחברה, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 )להלן:
"החוק"( וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות
שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות. ביטול של העסקה יש
לעשות בכתב, באמצעות הפקס או באמצעות הודעת אימייל. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול
כאמור, יחוייב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים
לאדם, לפי הנמוך מביניהם , ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות
כמשמעם בסעיף 14 ה)א ( לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. כאשר המועד שנקבע למתן השירות חל
בתוך שבעה ימים , שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי
חברות התעופה , ספקי המלונות, תיירות אחרים והחברה .

תקנה 6)א() 12 ( לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עיסקה( התשע"א 2010 , מחריגה מתחולתה שירותי
הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה
מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת )טיסת המשך(. לפיכך, רכישת כרטיסים בלבד
לאירועים בחו"ל כגון הופעות, משחקי כדורגל, הצגות ועוד, טיסות בין יעדים שונים בחו"ל וחבילות
נופש המתבצעות במלואן מחוץ לישראל מוחרגות מחוק הגנת הצרכן וכפופות ל -%100 דמי ביטול
מרגע ביצוע ההזמנה .
2בנ0ו. 6ש 0א ביטול עיסקת מכר מרחוק . על פי תיקון לחוק הגנת הצרכן מהתאריך 19
רשאית החברה להחריג חבילות ומוצרים מסויימים מחוק הגנת הצרכן ולקבוע להם
דמי ביטול לפי מדיניות הביטול של נותן השירות, אשר תגבר על הוראות חוק הגנת הצרכן,
אף שאאי םן ה ילאל קובחע תז כות ביטול בדומה לאתרי אינטרנט בינלאומיים. כל זאת
בתנאי בו הוצגה ללקוח גם חלופה הכוללת אפשרות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן
הישראלי ונמסר ללקוח גילוי נאות בטרם ביצוע העיסקה על התנאים המיוחדים החלים על
מוצרים וחבילות אלו .
למען הסר ספק – ביטול אירוע בחו"ל או דחייתו לא יהווה עילה לביטול השירותים הנוספים ( טיסות ,
שירותי קרקע וכיו"ב) שנרכשו כנלווים אליו. שינוי במועד האירוע אינו באחריות החברה, לא נעשה על
ידה או בהתייעצות עמה והוא באחריותם הבלעדית של מארגני האירוע. לפיכך, שינוי או ביטול אירוע
לא יאפשר את ביטול הזמנת הכרטיסים ו/או לא יהווה עילה לדרישת החזר כספי מצד המזמין או
הנוסע. במקרה של ביטול או דחיית אירוע בחו"ל ניתן יהיה לספק החזר עבור ערך הפנים של
הכרטיס (הערך הנקוב של הכרטיס) בלבד ו/או כרטיס חלופי למועד החדש בכפוף לתנאי הספקים
בחו"ל. יובהר בזאת כי אין כל קשר בין הערך הנקוב של הכרטיס למחיר ששולם בפועל עבורו.
דמי טיפול: במקרה של ביטולים בכל מצב לאחר שחלפה ההגנה המוקנית ללקוח בחוק
הגנת הצרכן, ייגבו ע"י החברה דמי טיפול של 35 יורו לאדם, הנדרשים לצורך העבודה השוטפת מול
הספקים השונים, לצורך קבלת ההחזרים וניכוי עמלות שירות שונות .
יובהר בזאת כי דמי הביטול של הספקים השונים משתנים ותלויים במדיניות הספקים השונים
ותנאי הכרטיס שרכש הלקוח, ואינם קשורים בשום אופן לדמי הטיפול הנגבים ע"י החברה
הגיאוגרפית לצורך טיפול בקבלת ההחזרים .
ביטוח :עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכייך, לרבות ביטוח ביטול, ביטוח אישי
ומטען. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה לרבות ביטול בגין מחלות, אשפוז,
מות קרובים , מצב ביטחוני, מקרים של כוח עליון וכיו"ב, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה
שברשותך בעניין זה . את הזמנת הביטוח עליך לבצע לפני הנסיעה בכל חברת ביטוח שתמצא לנכון.
נוסע שלא רכש ביטוח נסיעות – האחריות הבלעדית תחול עליו. יודגש כי הכיסוי הביטוחי הינו
באחריות חברות הביטוח השונות ולקבלת החזר יש לפנות ישירות לחברות הביטוח .
מובהר בזאת כי האחריות מכל היבט וסוג שהוא לנשים בהריון (בכל שבוע הריון שהוא) הטסות חלה
עליהן בלבד. על נשים בהיריון להצטייד באישור באנגלית מהרופא המטפל שיוצג במידת הצורך מול
הגורמים המוסכמים כמו נציגי חברת התעופה. ניתן לבצע הזמנה לנשים בהיריון רק עד השבוע
ה 26- , וזאת בהתאם להנחיית חברות התעופה השונות.
השכרת רכב : באחריות השוכר לעדכן את החברה אם גילו נמוך מ- 25 שנים. כמו כן, על השוכר
(הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל, על-שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון
בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא
מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. החברה אינה אחראית לנזק ו/או אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש
הנמצא בהם .

חילוקי דעות והתיישנות: בחתימתו של הנוסע על הסכם הזמנה זה, מסכים הנוסע לכל האמור בו.
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב עד ולא יאוחר מ- 45 ימים מיום חזרתו של הנוסע
מהחופשה. מוסכם, על דעתו של הנוסע, בהסכם זה ובחתימתו בכתב, כי לאחר תום שנתיים ימים,
מיום חזרתו ארצה של הנוסע, לא יהיה הנוסע זכאי לתבוע את החברה בנוגע לחבילת הנופש, בכל
הקשור להתקשרותו עם החברה כאמור בהסכם זה. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות
לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 .
קבלת מסמכי נסיעה: חתימתך ו/או הסכמתך על אישור זה מהווה תנאי לקבלת מסמכי הנסיעה.
החברה ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידע על
התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלהם. כרטיסי הטיסה, שוברי מלון, רכב, יישלחו לדואר
אלקטרוני או לפקס שמסרתם בעת ביצוע ההזמנה, עד יום לפני מועד הטיסה המתוכנן. יש להדפיסם
לפני הגעתכם לנמל התעופה .

לא מצאתם את מה שרציתם? רוצים לקבל פרטים נוספים?
התקשרו עכשיו 073-2651444 או השאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם!
שלח